PR články

PR články by měly potencionální návštěvníky webu a zákazník informovat o službách, produktech, výhodách, a podat informace, které je budou tak zajímat, že je to dovede až na vaše stránky. Článek informuje, osvětlí jistou problematiku a objasní některé náležitosti, a vzbudí ve čtenáři touhu dozvědět se více.
PR články by měly nastolit problematiku, a nastínit i jisté řešení. Touha po řešení pak dovede čtenáře až k vám. Články jen letmo představí službu, produkt, či firmu. Reklama by měla být skrytá a nenásilná. Text by měl vypadat pouze informativně a zajímavě.

Ohled na cílovou skupinu

PR články bychom měli psát s ohledem na cílovou skupinu potencionálních čtenářů a následných zákazníků. Čtenář musí článek především pochopit, a musí mít pro něj nějaký přínos.