Home »

 

Světlo – barevná laboratoř

 

zssypkyMísto konání: ZŠ U Sýpek, Kroměříž
Datum konání: 18. – 22. květen 2015
Popis: Projekt představuje skupinové práce žáků školy s výstupem formou veřejné prezentace v prostoru parku před budovou školy. Účast na projektu bude nabídnuta i spolupracujícím základním a mateřským školám.
Žáci školy budou rozděleni do skupin o velikosti cca 20 žáků.
Popis práce ve skupinách:
1. Motivační rozhovor:
Úvod: Co je světlo? Jak světlo vnímáme? Co je barevné spektrum? Vnímání barev.
Motivační hra dle vlastního výběru, která je založená na barvách.
Symbolika barev – barva a její působení (např. studená, teplá, příjemná, moje oblíbená barva, barvy ročních období, barvy nálady, vztahy mezi barvami – černá bílá, kontrast barev).

2. Rozdělení skupiny do podskupin o cca 5 žácích:
Žáci odpoví na otázky, týkající se jejich vztahu k barvám, vnímání a působení barev.
Cílem bude, zda se oblíbená barva promítne do povahových vlastností, společných zájmů, oblíbeného jídla, atd. Podle odpovědí budou rozděleni do podskupin, ve kterých žáci kreslí (malují) typické předměty, květiny, zvířata, apod. v dané barevnosti. Možnosti výtvarné techniky: kresba pastelkami, malba, koláž, papírový objekt. Další možné aktivity – Barevně vyjádři strach, smutek, radost, veselost, zklamání, lásku, pohodu, klid, pocit štěstí….

3. Prezentace výtvarných i dalších prací žáků pro veřejnost v prostorách parku před školou, doplněná o kulturní program.

Cílové publikum: žáci ZŠ U Sýpek, Kroměříž a spolupracujících ZŠ a MŠ

Jméno organizátora: Základní škola U Sýpek, Kroměříž

Email: reditelka@zssypky.cz

Web: http://zssypky.cz/

Sociální sítě: https://www.facebook.com/zssypky