Home »

 

43. ročník Mezinárodní dětské výtvarné výstavy Lidice 2015

 

lidiceMísto konání: Památník Lidice, Lidická galerie, Lidice
Datum konání: 28. května 2014 – 1. listopadu 2015
Popis: MDVV Lidice je jednokolová soutěž pro děti od 4 do 16 let pro všechny typy škol a organizací, které pracují s dětmi – mateřské školy, základní školy, základní umělecké školy, speciální školy, střediska volného času dětí a mládeže, domy dětí, víceletá gymnázia a ostatní střední školy. Zúčastnit se mohou i jednotlivci.
Odborná porota, složená z učitelů výtvarné výchovy a výtvarníků, vybírá pro expozici přibližně 1 400 prací, oceněným pracím je uděleno Čestné uznání a nejlepším pracím medaile Lidická růže.
Rok 2015 je vyhlášen OSN Mezinárodním rokem světla a zároveň tomuto tématu doporučila Česká komise pro UNESCO zasvětit i 43. ročník MDVV Lidice 2015. Doufáme, že Vás téma ročníku bude inspirovat, motivovat a že Vám nabídne mnoho možností k výtvarnému vyjádření z různých úhlů pohledu a v různých výtvarných technikách.

Ať Vás osvítí!

Cílové publikum: děti od 4 do 16 let

Jméno organizátora: Památník Lidice

Email: info@mdvv-lidice.cz

Web: www.mdvv-lidice.cz/aktualni/vyzva/