Home »

 

LIGHT SVĚTLO 2015

 

logoconflightMísto konání: Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Vysoké učení technické v Brně
Datum konání: 8. září – 10. září 2015
Popis: Mezinárodní konference LIGHT SVĚTLO 2015 je v pořadí již 21. konferencí tohoto druhu zaměřená především na problematiku týkající se světelné a osvětlovací techniky v oblasti vědy, výzkumu a praxe. Konference tak vytváří půdu pro výměnu cenných informací, prostor pro diskuze, navazování kontaktů a společenská setkání pracovníků průmyslu, školství a výzkumných pracovišť. Konferenci v tomto roce pořádá Česká společnost pro osvětlování a Vysoké učení technické v Brně, Ústav elektroenergetiky Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií.

Cílové publikum: Konference je určena pro projektanty, vědecké a akademické pracovníky, architekty, hygieniky, realizátory elektroinstalací, prodejce, investory, provozovatele a správce osvětlení, stejně tak i pro širokou veřejnost se zájmem o oblast světelné techniky. Konference se tak může zúčastnit prakticky každý zájemce o informace z oboru, přednášející, který chce prezentovat výsledky své práce a nebo vystavovatelé prezentující své výrobky či služby. Účastníkem může být také samozřejmě i libovolná doprovázející osoba, jedinou podmínkou je však registrace účastníka a úhrada příslušného konferenčního poplatku.

Jméno organizátora: Česká společnost pro osvětlování a Vysoké učení technické v Brně, Ústav elektroenergetiky Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií

Email: light2015@light-conference.eu

Web: http://www.light-conference.eu/

titulek

pozv01

pozv02