Home »

 

Světélkování aneb Luminiscence čili Studené světlo

 

luminiscenceMísto konání: Matematicko-fyzikální fakulta UK v Praze, Ke Karlovu 3, Praha 2
Datum konání: 5. prosince 2014 – 16. února 2015
Popis: Výstava seznamuje atraktivní formou s jevem luminiscence, tedy světélkováním kondenzovaných látek po vybuzení do excitovaného stavu. Bohatým obrazovým materiálem jsou ilustrovány široké možnosti využití luminiscence ve vědě, lékařství i každodenním životě. Bez nadsázky lze říci, že luminiscence je všude kolem nás – nyní zejména díky světelným zdrojům založeným na svítivých diodách (LED). Současná revoluce v osvětlovací technice byla umožněna vývojem vysoce účinných modrých (a potažmo bílých) LED, což bylo oceněno udělením letošní Nobelovy ceny za fyziku trojici japonských badatelů. Výstava vychází z populárně-naučné knihy „Luminiscence doma, v přírodě a v laboratoři”, autorů I. Pelanta a J. Valenty. Vernisáž výstavy bude spojena s křestem uvedené knihy, a to 5. prosince 2014 v 17h v posluchárně M2, kde autoři promluví o luminiscenci a jejím výzkumu. Těšit se můžete také na efektní luminiscenční pokusy.

Cílové publikum: studenti všech typů škol, laická veřejnost. Otevřeno pouze v pracovní dny od 7 do 20 hodin.

Jméno organizátora: Jan Valenta

Email: jan.valenta@mff.cuni.cz

Web: www.mff.cuni.cz, www.matfyz.cz

 

PozvankaVystavaSvetelkovaniF