Home »

 

Rok světla

 

tulMísto konání: Technická univerzita v Liberci
Datum konání: 18. prosince 2015
Popis: FM TUL a Liberecký kraj Vás srdečně zve na populárně vědeckou akci „ROK SVĚTLA“ pro studenty 3. a 4. (maturitních) ročníků středních odborných škol a gymnázií, v rámci „Mezinárodního roku světla, 2015“, který je pro letošek vyhlášen Organizací spojených národů s cílem zvýšit povědomí o dosažených výsledcích ve vědních oborech spojených se světlem.
Program:
Význam fotoniky a optiky v životě člověka, Ing. Vít Lédl, Ph.D.,TOPTEC, Ústav fyziky plazmatu AV ČR
Optické manipulace, Ing. Petr Jákl, Ph.D. Ústav přístrojové techniky AV ČR
O Nobelově ceně za fyziku udělené v roce 2014, prof. Ing. Eduard Hulicius, CSc. , Fyzikální ústav AV ČR
Studijní příležitosti na Fakultě mechatroniky, informatiky a mezioborových studií TUL, doc. Ing. Petr Šidlof, Ph.D.
Návštěva vybraných laboratoří TUL – Laboratoř pro nanomateriály, Laboratoř robotiky, Laboratoř optických metod měření…

Cílové publikum: studenti 3, a 4. ročníků středních škol

Jméno organizátora: Ing. Vít Lédl, Ph.D.

Email: vit.ledl@tul.cz

Tel.: 721315314

Web: http://www.fm.tul.cz/files/rok_svetlaA.pdf