Home »

 

Slunce – naše mírně aktivní hvězda

 

logoprfujepMísto konání: CN 345, Katedra fyziky PřF UJEP, České mládeže 8, Ústí nad Labem
Datum konání: 19. listopadu 2015
Popis: Slunce jakožto Zemi nejbližší hvězda představuje prakticky jediný zdroj energie pro pozemský ekosystém. Slunce není klidná, neaktivní hvězda, ale díky časově proměnným a silně strukturovaným magnetickým polím, která prostupují žhavé plazma sluneční atmosféry, představuje fascinující, naštěstí poměrně mírně aktivní hvězdu v těsném okolí Země. Přednáška o projevech sluneční aktivity, slunečních erupcích a problémech k řešení. Začátek ve 13:00

Cílové publikum: Veřejnost – studenti a dospělí

Jméno organizátora: Katedry fyziky PřF UJEP (Doc. RNDr. Dušan Novotný, CSc.)

Email: dusan.novotny@ujep.cz

Tel.: +420 475 283 317

Web: http://physics.ujep.cz