Home »

 

Výtvarná soutěž SVĚTLO

 

logoMísto konání: Náchod
Datum konání: 1. prosince 2015 – 15. března 2016
Popis: Výtvarná soutěž pro občany Náchodska Téma Světlo Galerie výtvarného umění v Náchodě Kurátor výstavy: Mgr. Petra Killarová, MgA. Tereza Burdová Trvání výstavy: 16. 12. 2015 – 28. 02. 2016 Vernisáž výstavy: 15. 1. 2016, 17.00 h. Galerie výtvarného umění v Náchodě pořádá již 10. ročník výtvarné soutěže pro občany Náchodska /Broumov, Police nad Metují, Hronov, Velké Poříčí nad Metují, Červený Kostelec, Náchod, Česká Skalice, Jaroměř, Nové Město nad Metují, Dobruška, Opočno a jejich přilehlé obce/, kteří dosud nespolupracují s GVUN a nevystavují zde. Vyhlášené téma by mělo podnítit obyvatele Náchodska pro vnímání fenoménu světla. Tak jako lze světlo rozložit do spektra barev, je možné jedno slovo – světlo vnímat v různých významech a souvislostech. Světlo jako životadárný prvek, světlo přirozené proti světlu umělému, vztah vesmírných těles a světla, světlo a stín, apod. Také světlo v uměleckém světě je kapitolou, kterou nelze snadno přehlédnout. Světlo spoluformuje (malba, socha, architektura,…) anebo přímo utváří mnohá díla (fotografie, světelné umění, projekce,…). Zkoumání vztahu místa a světla je také inspirativní. Specifika místní podhorské krajiny a příhraniční oblasti s její pamětí vyzývají k výtvarné tvorbě. Naproti tomu stojí městská krajina s pouličním osvětlením a rozsvícenými okny. Volba tématu Světla se nám zdá zvláště příhodná pro jubilejní 10. ročník soutěže ze dvou důvodů. Za prvé, světlo je se slavením úzce spojeno. Vzpomeňme na nejstarší rituály, na oslavy spojené s rovnodenností či slunovratem nebo na liturgické slavnosti. Za druhé, rok 2015 byl UNESCEM vyhlášen rokem světla. Oslavují se výročí 1000 let od prvních pojednání o optice nebo 500 let od vynalezení optických vláken. Je snahou vědců přivést laickou veřejnost k pozornosti ke světlu a světelným technologiím a jejich pozitivnímu vlivu na naši budoucnost. Věříme, že zaostřením našich pohledů pro světlo, můžeme odhalit otázky, které nás budou nadále zajímat, podněcovat, či dokonce provokovat k dalšímu vzdělávání a tvorbě. I když k samotné vernisáži vystavených prací dojde až na počátku roku 2016, hlavní část práce, totiž samotná tvorba bude probíhat v roce 2015, tedy v roce Světla. Odevzdání soutěžních prací proběhne 01. 12. – 13. 12. 2015. Z nejlepších prací bude uspořádána v GVUN výstava zahájená 15. 1. 2016 slavnostním vyhlášením výsledků a předáním cen. Výstava potrvá do 28. 2. 2016. Soutěž proběhne ve čtyřech kategoriích – děti (do 6 let), děti (7–15 let), mládež (16–18 let), dospělí. Svá díla mohou přihlásit jednotlivci, ne kolektivy. Vyhodnocení prací bude probíhat podle výtvarných oborů: kresba, malba, grafika (klasická i počítačová), fotografie (klasická i digitální), socha (plastika i skulptura). Z každého oboru v každé věkové kategorii se bude porota snažit vybrat tři nejlepší práce. Dále pak porota určí jednoho absolutního vítěze celé soutěže, kterému bude nabídnuta účast na letošní přehlídce regionální výtvarné tvorby Náchodský výtvarný podzim. Ocenění obdrží zajímavé ceny (výtvarné potřeby, případně publikace o umění), absolutní vítěz získá hodnotnější cenu (podle finančních možností). K celému projektu bude vydána doprovodná tiskovina s několika reprodukcemi oceněných soutěžních prací, seznamem zúčastněných autorů a krátkým doprovodným textem.

Cílové publikum: Soutěž pro občany Náchodska /Broumov, Police nad Metují, Hronov, Velké Poříčí nad Metují, Červený Kostelec, Náchod, Česká Skalice, Jaroměř, Nové Město nad Metují, Dobruška, Opočno a jejich přilehlé obce/, kteří dosud nespolupracují s GVUN a nevystavují zde.

Jméno organizátora: GVUN

Email: info@gvun.cz

Tel.: 491423245

Web: http://www.gvun.cz

Sociální sítě: Galerie výtvarného umění v Náchodě

obrazek